Zašto smo (2005. g.) osnovali Hrvatsku udrugu za promicanje novog znanja i obrazovanja - udrugu HUPNOZ

 

Udrugu smo osnovali kako bi utjecali i pomogli da se najzad osmisli i definira strategija razvoja hrvatskog društva, ukorijenjena na najnaprednijim svjetskim postmodernim znanstvenim i tehnološkim dostignućima i trendovima budućeg revolucioniranja razvoja.
Prema našim spoznajama niti jedna znanstvenonastavna i znanstvena ustanova, ni jedna udruga građana nije dovoljno kreativno pokucala na vrata da se otvore prostori za sveobuhvatno, političko, strateško angažiranje i usmjeravanje Hrvatske u okviru visoke i nanotehnološke proizvodnje društva.

Sve ubrzaniji napredak fundamentalne, razvojne i primijenjene znanosti od sredine prošlog stoljeća, doveo je do najznačajnijeg i najdalekosežnijeg u pravom smislu riječi tektonskog prevrata u cjelokupnoj povijesti ljudskog roda. Započelo je time doba svjetskog prijelaza čovjekove proizvodne djelatnosti obavljane u tradicionalnim i elektromehanizacijskim pogonima, u fantastično tehnološko kreativno stvaralaštvo pomoću kompjutora, robota i fleksibilnih automata. Iz ovog desetljeća biotehnologije, Interneta i robotike, svijet prelazi u drugo desetljeće nanotehnologije, molekularne biologije i istraživanja čovjekova mozga.
Tako se iz starog svijeta poljoprivrede agrarnog društva, rada i kapitala industrijskog društva prelazi u novi svijet imaginacije, informacije i znanstvene komunikacije, u znanstveno društvo. Moderno industrijsko društvo zasnovano na znanstvenoj organizaciji rada prerasta u postmoderno znanstveno društvo, utemeljeno na novim sredstvima za proizvodnju, novim načinima komuniciranja, novim načinima i ritmovima učenja i rada, na televiziji, kompjutoru, Internetu i mobitelu. Zahuktala kompjutorizacija i internetizacija vodi životu u kojemu će se uskoro ljudska djelatnost i samodjelatnost odvijati brzinom zahtjeva čovjekova nervnog sustava. Iskoristiv će biti samo građanin koji je postmodernim odgojem i cjeloživotnim holističkim obrazovanjem, uvijek spreman i sposoban da znanstvenim komuniciranjem povezuje digitalnu tehnologiju i informacionalističko znanje.

U svijetu se na najvišoj razini upravo odvija epohalni povijesni proces napuštanja pretpovijesti ljudskog društva prisilnog rutinskog manualnog rada, najamnog i svakog drugog otuđenog djelovanja te rađanja regionalnog i globalnog zajedništva oslobođenih građana koji privlačnom kreativnom djelatnošću razvijaju svoje ljudske snage i unapređuju oblike međusobnog sporazumijevanja. Postignuto u tom zaokretu, već opravdava pred četvrt stoljeća izraženu misao Jacquesa Schreibera, da "nam prošlost više ne nudi ništa čime bismo oplodili budućnost" (misli se na nastupanje novih proizvodnih snaga i novog načina proizvodnje društva). Radikalnim sistemskim promjenama stvara se neviđeno, nepoznato i stoga prepoznatljivo samo mladima koji su obrazovani učenjem od te i takve budućnosti. Ništa im neće pružiti i pomoći i najpedantnije sačinjen katalog "znanja" i državna matura stečena učenjem od minule, umiruće prošlosti. Sposobnost rada u okviru i na temeljima informacijske pismenosti daleko je i presudno važnija od enciklopedijskog znanja o toj prošlosti.
Treba znati i uvažiti da će sadašnje generacije mladih, pogotovo buduće živjeti za desetak godina u potpuno promijenjenom svijetu novog nanotehnološkog načina proizvodnje, širokopojasnog Interneta, iskorištavanja tekovina ekspanzivne genetike i proteomike te dominacije čovjekova mozga i njegova znanja da stečenim i stalno osuvremenjavanim obrazovanjem znanstveno komunicira putem Interneta i drugih mreža te da znanstveno povezuje sve sofisticiranije digitalne inovacije, da ih se koristi i da se s njima upravlja.

pročitajte i blog objavljen 2.2.2005 povodom osnivanja Udruge